โครงการให้บริการรถจักรยานยนต์ไฟฟ้าอัจฉริยะในเขตมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

บริษัท ไทย แอดวานซ์ อินโนเวชั่น จำกัด เป็นบริษัทในเครือบริษัท ไทยคม จำกัด (มหาชน) เป็นผู้ให้บริการด้าน TV Solution และ Business TV โดยพัฒนาระบบดิจิทัลแพลตฟอร์ม, โครงข่ายโทรทัศน์ และระบบไอพีทีวีแบบครบวงจร สร้างความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีเพื่อให้บริการรถจักรยานยนต์อัจฉริยะในเขตมหาวิทยาลัย โดยควบคุมการใช้งานผ่านแอปพลิเคชัน MoreSai

อัตราค่าบริการในช่วงโปรโมชั่น

ค่าบริการเริ่มต้น 5 บาท

ขับขี่กิโลเมตรละ 1 บาท

จอดชั่วคราวเพียงนาทีละ 0.5 บาท

SUT map

แผนที่แสดงจุดจอดภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี