Get it on Google Play
Download on the App Store

ค้นหาตำแหน่งรถ

ผู้ใช้สามารถค้นหาตำแหน่งของรถได้จาก
แอปพลิเคชัน

สแกน QR Code ที่ตัวรถ

ผู้ใช้สามารถสแกน QR Code ที่ตัวรถเพื่อเริ่มต้น
ใช้งานได้ทันที

จบการใช้งาน

ผู้ใช้สามารถจบการใช้งาน และคืนรถที่จุดจอดที่กำหนด


วิธีการใช้งานรถ MORE SAI

1. สตาร์ทรถด้วยแอปฯ

ตรวจสอบข้อมูลเบื้องต้นของรถจักรยานยนต์ไฟฟ้าจากแอปพลิเคชัน เมื่อพร้อมใช้งานให้กดปุ่มสตาร์ทบนแอปพลิเคชัน รอจนกว่าไฟหน้าปัดรถจักรยานยนต์ไฟฟ้าจะติดขึ้นมา


2.เตรียมพร้อม ขับขี่

นำขาตั้งขึ้น ปรับกระจกมองข้าง กดปุ่ม ที่แฮนด์ด้านขวาค้างไว้ 2 วินาที


3. เดินทางด้วยความระมัดระวัง

ดูซ้ายขวาให้แน่ใจว่าปลอดภัย ก่อนที่จะค่อยๆบิดคันเร่งเพื่อออกตัว (คันเร่งจะไม่ทำงาน หากมีการกำเบรกพร้อมกับบิดคันเร่ง)พาร์ทเนอร์ของเรา

บริษัท ไทยคม จำกัด (มหาชน)

บริษัท ไทย แอดวานซ์ อินโนเวชั่น จำกัด

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

บริษัท เดโก้ กรีน เอนเนอร์จี จำกัด

บริษัท เมอร์ซี กรุ๊ป จำกัด

บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน)

บริษัท ประกันภัยไทยวิวัฒน์ จำกัด (มหาชน)