สนใจเป็นพาร์ทเนอร์กับเรา

ต้องการนำแพลตฟอร์ม ม.ไซค์ ไปให้บริการในมหาวิทยาลัยที่รู้จัก

ต้องการให้มาตั้งจุดจอดจุดชาร์ตในบริเวณพื้นที่ธุรกิจของฉัน (สำหรับพื้นที่ภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี)

ต้องการนำแพลตฟอร์มนี้มาประยุกต์ใช้ในพื้นที่ (โรงงาน นิคมอุตสาหกรรม สวนสาธารณะ แหล่งท่องเที่ยว ฯลฯ)

ต้องการมีแพลตฟอร์มลักษณะนี้เป็นของตัวเอง ในแบรนด์ของตัวเอง (white label)

สนใจอยากลงโฆษณากับเรา

อื่นๆ

โปรดติดต่อเราที่ moresai@thaicom.net

partner together